AdGuru is also available in your country: USA. Starting good deals here now!

Nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh Individuals

1 year ago Services Vĩnh Long   142 views

₫ --

  • img

0.0 star

Location: Vĩnh Long
Price: ₫ --

Tôi là một doanh nhân quốc tế và một nhà đầu tư cá nhân đang tìm kiếm đối tác đáng tin cậy để đầu tư / quản lý quỹ và để biết bầu không khí kinh doanh ở nước bạn. Nếu bạn có một ý tưởng kinh doanh, thì tôi thích tìm hiểu thêm. Mục tiêu của tôi là giúp bạn phát triển doanh nghiệp / dự án có lợi nhuận cho tương lai sẽ tồn tại trong nhiều năm tới. Tôi sẽ rất vui khi biết khu vực chuyên môn của bạn để tôi có thể sử dụng làm điểm tham chiếu.

Liên hệ với tôi ngay hôm nay nếu bạn cần một nhà đầu tư với sự thành công được đảm bảo.


 
Earn free bitcoin